นครเชียงรายบ้านของเรา

เราจะทำให้คุณได้รู้จัก “นครเชียงรายบ้านของเรา” มากยิ่งขึ้น

สถานที่และเหตุการณ์ที่เพิ่มเข้ามาล่าสุด

All ()
งานเทศกาลและงานประเพณี ()
วัดพระอารามหลวง ()
วัดอันเป็นมงคลนาม ()
วัดอันเป็นศิริมงคลประจำทิศ ()
วัดของชุมชน ()
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ()
งานเทศกาลและงานประเพณีในเทศบาลนครเชียงราย

จัดขึ้น ณ สนามฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (สนาม รด.) เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี โดยจะมีการจัดงาน 2 วัน ในวันแรกจะมีกิจกรรมลอยกระทงเล็ก การประกวดหนูน้อยนพมาศ และวันต่อมาจะมีขบวนแห่กระทงที่ยิ่งใหญ่จากสวนตุง และโคมฯ...

งานเทศกาลและงานประเพณีในเทศบาลนครเชียงราย

ในครั้งอดีตเมื่อใกล้เวลาประมาณเที่ยงคืน ในคืนวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ จะมีประชาชนจำนวนมากมาร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย ตามถนนสายต่าง ๆ จำนวนหลายร้อยรูป โดยเรียกวันดังกล่าวว่า “วันเป็งปุ๊ด”...

งานเทศกาลและงานประเพณีในเทศบาลนครเชียงราย

คือ การทำบุญตักบาตร ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คำว่า เทโว ย่อมาจากคำว่า เทโวโรหนะ ซึ่งแปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก ความเดิมมีว่าในพรรษาที่ 7...

งานเทศกาลและงานประเพณีในเทศบาลนครเชียงราย

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา เมื่อถึงวันนี้แล้วพระภิกษุสามเณรจะต้องทำพิธีอธิษฐานพรรษา คือ อธิษฐานเพื่ออยู่ประจำในวัดใดวัดหนึ่งที่ตนทำพิธีอธิษฐานนั้นตลอด 3 เดือนในฤดูฝน คือตั้งแต่แรม 11 ค่ำ เดือน 8 จนถึงขึ้น 15 ค่ำ...

งานเทศกาลและงานประเพณีในเทศบาลนครเชียงราย

กำหนดให้มีตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน โดยการเนรมิตถนนเล่นน้ำกลางเมืองเชียงราย ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ขนทรายเข้าวัด สรงน้ำพ่อขุนเม็งรายมหาราช รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุแต่ละชุมชน...

งานเทศกาลและงานประเพณีในเทศบาลนครเชียงราย

เนื่องในวันที่ 26 มกราคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันที่พญามังราย หรือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายไว้เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.1805 เทศบาลนครเชียงราย ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน...

งานเทศกาลและงานประเพณีในเทศบาลนครเชียงราย

ประเพณีทำบุญปีใหม่ เป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจาก ประเพณีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย ซึ่งเป็นขบวนแห่พระคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญๆ ของวัดต่างๆ ประดิษฐานบนบุษบก แห่ให้ประชาชนสักการะบูชาโปรยข้าวตอกดอกไม้ ประเพณีทำบุญปีใหม่นี้...

งานเทศกาลและงานประเพณีในเทศบาลนครเชียงราย

งานปีใหม่เคาท์ดาวน์หอนาฬิกา คือมหกรรมงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ร่วมนับถอยหลัง(เค้าท์ดาวน์) เพื่อเข้าสู่ปีใหม่พร้อมกัน ณ บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ ถนนบรรพปราการ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...

งานเทศกาลและงานประเพณีในเทศบาลนครเชียงราย

ประเพณีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย เป็นขบวนแห่พระคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญๆ ของวัดต่างๆ ประดิษฐานบนบุษบก แห่ให้ประชาชนสักการะบูชาโปรยข้าวตอกดอกไม้ ประเพณีนี้จะจัดขึ้นในบ่ายวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี...

งานเทศกาลและงานประเพณีในเทศบาลนครเชียงราย

งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม (สวนตุงและโคมนครเชียงราย) งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม เป็นเทศกาลที่จัดให้ชมฟรี โดยมีขึ้นที่บริเวณสวนตุงและโคมกลางเมืองเชียงรายในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 22:00 น....

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเทศบาลนครเชียงราย

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง สถานที่อันเป็นที่รู้จักกันดีในนามไร่แม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 150 ไร่ เดิมเป็นที่ทำการมูลนิธิชาวเขาไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี พ.ศ. 2522...

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเทศบาลนครเชียงราย

ศาลารอยพระบาทรัชกาลที่ 9 ศาลารอยพระบาทรัชกาลที่ 9 ประดิษฐานอยู่บนดอยโหยด ในค่ายเม็งรายมหาราช สถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ประดิษฐานรอยพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามเท่านั้น...

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเทศบาลนครเชียงราย

เชียงรายไนท์บาซาร์ เชียงรายไนท์บาซาร์ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน บริเวณสถานีขนส่งเก่า เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 18:30 น. ถึง 23:00 น. เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง งานฝีมือ ศิลปหัตถกรรม ของฝาก ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน งานไม้แกะสลัก...

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเทศบาลนครเชียงราย

หอนาฬิกานครเชียงราย หอนาฬิกานครเชียงราย ตั้งอยู่บนถนนบรรพปราการตัดกับถนนเจ็ดยอดทางทิศใต้และถนนสุขสถิตย์ทางทิศเหนือ เป็นหอนาฬิกาแบบสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะที่ทางเทศบาลนครเชียงรายสร้างขึ้นใหม่แทนที่ของเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม...

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเทศบาลนครเชียงราย

ถนนคนเดิน (กาดเจียงฮายรำลึก) ถนนคนเดิน (กาดเจียงฮายรำลึก) เป็นตลาดกลางคืนที่มีขึ้นบนถนนธนาลัยทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลาสี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืน โดยเริ่มต้นจากสี่แยกตัดกับถนนศรีเกิดไปจนสี่แยกตัดกับถนนงำเมืองเป็นระยะทางทั้งสิ้น 1.5 กิโลเมตร...

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเทศบาลนครเชียงราย

ราชานุสาวรีย์พญามังราย พญามังรายเป็นพระมหากษัตริย์ที่รวบรวมหัวเมืองทางเหนือโดยเอาชนะเมืองหริภุญไชย(ปัจจุบันคือจังหวัดลำพูน) นครเขลางค์(ปัจจุบันคือจังหวัดลำปาง) เป็นต้น แล้วก่อตั้งเป็นอาณาจักรล้านนาขึ้นในปี พ.ศ. 1839...

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเทศบาลนครเชียงราย

หอราชรถบุษบก (อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลนครเชียงราย) อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลนครเชียงรายตั้งอยู่บนถนนกลางเวียงก่อนขึ้นขัวพญามังราย...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดศรีมิ่งแก้ว วัดศรีมิ่งแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติความเป็นมา | วัดศรีมิ่งแก้ว ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “วัดหัวฝาย” เดิมบ้านหัวฝาย ได้แบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดวรกิจตาราม (สวนโมกข์พลารามเชียงราย) วัดวรกิจตาราม (สวนโมกข์พลารามเชียงราย) ตั้งอยู่บ้านดอยพระบาท ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติความเป็นมา | ปี พ.ศ. 2526 นายลิขิต วรกิจตานนท์...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดพระธาตุดอยเขาควาย วัดพระธาตุดอยเขาควาย หรือ วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว ตั้งอยู่ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ประวัติ : ตำนาน อันเป็นที่มาของชื่อ “ดอยเขาควายแก้ว” หรือ “ดอยเขาควาย” ในปัจจุบันนั้น...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดดอยพระบาท วัดดอยพระบาท ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 23 ถนนสนามบิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย |ประวัติความเป็นมา| วัดดอยพระบาท สร้างมาเมื่อครั้งใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดหนองนกเขียน วัดหนองนกเขียน ตั้งอยู่ในชุมชนสันหนอง หมู่ 3 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ประวัติความเป็นมา : หมู่บ้านสันหนอง เมื่อประมาณ 100...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดคีรีชัย (ดอยสะเก็น) วัดคีรีชัย ตั้งอยู่เลขที่ 15/2 ชุมชนดอยสะเก็น (บ้านริมกรณ์) หมู่ที่ 8 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ประวัติความเป็นมา : วัดคีรีชัย สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2476 ชาวบ้านเรียก...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดสันป่าก่อ (ไทใหญ่) วัดสันป่าก่อ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ประวัติความเป็นมา : ประมาณปี พ.ศ. 2450 ปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเชียงรายสมัยนี้ (พ.ศ....

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดห้วยปลากั้ง วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดสังกัดฝ่ายมหานิกาย มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 15 ไร่ โดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำกกฝั่งซ้าย ด้านทิศเหนือของเทศบาลนครเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย |...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดเม็งรายมหาราช (วัดดอยฮ่องลี่) วัดเม็งรายมหาราช ตั้งอยู่บนเนินเขาที่บ้านฮ่องลี่ เลขที่ 274 หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต | ประวัติความเป็นมา | วัดเม็งรายมหาราช เดิมเป็นที่พักสงฆ์...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดดงหนองเป็ด ตั้งอยู่เลขที่ 451 หมู่ที่ 13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ประวัติความเป็นมา : วัดดงหนองเป็ด ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้น ในสมัยใด มีการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในบริเวณของวัดเก่ามาก่อน...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดใหม่หน้าค่าย (วัดสันต้นผึ้ง) วัดใหม่หน้าค่าย หรือที่ชาวบ้านเรียก วัดสันต้นผึ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติความเป็นมา | วัดใหม่หน้าค่ายสร้างเมื่อ พ.ศ. 2482...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดศรีทรายมูล วัดศรีทรายมูล ตั้งอยู่เลขที่ 21 ถนนศรีทรายมูล หมู่ที่ 11 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติความเป็นมา | วัดศรีทรายมูล สร้างเมื่อ พ.ศ. 2431 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดพระธาตุวังซาง วัดพระธาตุวังซาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติความเป็นมา | วัดพระธาตุวังซางเดิมเป็นพื้นที่ป่ารกร้างว่างเปล่า และเป็นพื้นที่เชื่อมต่อไปยังถ้ำพระ ถ้ำก่องข้าว...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดสันตาลเหลือง วัดสันตาลเหลือง ตั้งอยู่ในชุมชนสันตาลเหลือง เลขที่ 409 หมู่ 1 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติความเป็นมา | วัดสันตาลเหลือง บริเวณพื้นที่เดิมเป็นทุ่งนา ต่อมาคุณอรอนงค์ เผ่าวัฒนา...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดน้ำลัดวังซาง วัดน้ำลัดวังซาง ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติความเป็นมา | วัดน้ำลัดวังซาง เดิมเรียกว่า “วัดกิ่งแก้ว”...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดฝั่งหมิ่น วัดฝั่งหมิ่นตั้งอยู่เลขที่ 30 หมู่ที่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่และเขตธรณีสงฆ์ จำนวนทั้งสิ้น 29 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดสักกวัน วัดสักกวัน ตั้งอยู่เลขที่ 301 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 5 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย\n\nประวัติความเป็นมา : วัดสักกวัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2478 ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 11...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดร่องเสือเต้น วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่เลขที่ 306 หมู่ที่ 2 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติความเป็นมา | จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ พบว่า ในช่วงประมาณ 80-100 ปี ก่อน...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดสันทรายใหม่ วัดสันทรายใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่ 4 ตำบลริมกกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติความเป็นมา | วัดสันทรายใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2453 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2514...

วัดอันเป็นศิริมงคลประจำทิศในเทศบาลนครเชียงราย

วัดเชตุพน (สันโค้งน้อย) วัดเชตุพน ตั้งอยู่บ้านสันโค้งน้อย ถนนราชโยธา หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ประวัติความเป็นมา : วัดเชตุพนเริ่มสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2420...

วัดอันเป็นศิริมงคลประจำทิศในเทศบาลนครเชียงราย

วัดเชียงยืน (สันโค้งหลวง) วัดเชียงยืน ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ 14 ถนนสันโค้งหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงราย เนื่องจากเป็นวัดมงคลนามประจำทิศใต้ ของเทศบาลนครเชียงราย...

วัดอันเป็นศิริมงคลประจำทิศในเทศบาลนครเชียงราย

วัดเชตวัน (วัดพระนอน) วัดเชตวัน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติ | มีผู้สูงอายุหลายคนเล่าถึงตำนานของวัดไว้ว่า แต่เดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดร้าง จนเมื่อปี พ.ศ. 2423 ครูบากา...

วัดอันเป็นศิริมงคลประจำทิศในเทศบาลนครเชียงราย

วัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่บนถนนสิงหไคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเทศบาลนครเชียงราย ประวัติ : เดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างมาก่อน...

วัดอันเป็นมงคลนามในเทศบาลนครเชียงราย

วัดศรีเกิด วัดศรีเกิด ตั้งอยู่บนถนนศรีเกิด ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ประวัติ : วัดศรีเกิดเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงราย ไม่ปรากฏหลักฐาน ว่าสร้างเมื่อใด ในบริเวณวัดนี้มีต้นสลี (ต้นโพธิ์)...

วัดอันเป็นมงคลนามในเทศบาลนครเชียงราย

วัดมิ่งเมือง (วัดจ๊างมูบ) วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่บนถนนไตรรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ทางทิศใต้ของเทศบาลนครเชียงราย ประวัติ : วัดมิ่งเมือง สร้างเมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมเป็นวัดไทใหญ่ เนื่องด้วยในสมัยก่อนมีชุมชนไทใหญ่...

วัดอันเป็นมงคลนามในเทศบาลนครเชียงราย

วัดมุงเมือง วัดมุงเมือง ตั้งอยู่บนถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย | ประวัติ | วัดมุงเมืองไม่ปรากฏปีที่สร้าง วัดมุงเมือง หมายถึงวัดที่มุง (คลุม) เมืองเชียงรายไว้...

วัดอันเป็นมงคลนามในเทศบาลนครเชียงราย

วัดพระธาตุดอยจอมทอง วัดพระธาตุดอยจอมทอง หรือวัดพระธาตุดอยทอง ตั้งอยู่บนถนนอาจอำนวย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติ | ตามประวัติกล่าวว่า ในปี พ.ศ. 1805 พญามังรายเสด็จตามหาช้างมงคลของพระองค์...

วัดอันเป็นมงคลนามในเทศบาลนครเชียงราย

วัดงำเมือง (วัดงามเมือง) วัดงำเมือง มีชื่อเดิมว่า วัดงามเมือง ตั้งอยู่บนถนนอาจอำนวย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติ | วัดงำเมืองเป็นวัดเก่าแก่...

วัดอันเป็นมงคลนามในเทศบาลนครเชียงราย

วัดกลางเวียง วัดกลางเวียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงราย ตรงสี่แยกระหว่างถนนอุตรกิจ กับ ถนนรัตนาเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย | ประวัติ | วัดกลางเวียง ไม่มีปรากฏหลักฐานชัดว่าสร้างขึ้นในปีใด เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดจันทโลก (อ่านว่า...

วัดพระอารามหลวงในเทศบาลนครเชียงราย

วัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด ตั้งอยู่ ถนนเจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ได้รับการยกฐานะเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2521 ประวัติ : วัดเจ็ดยอดเป็นวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จากซากวัดโบราณ...

วัดพระอารามหลวงในเทศบาลนครเชียงราย

วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่บนถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดเชียงรายมาแต่โบราณกาล พระพุทธสิหิงค์ :...

วัดพระอารามหลวงในเทศบาลนครเชียงราย

วัดพระแก้ว (เชียงราย) วัดพระแก้ว เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่บนถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2521 สิ่งน่าสนใจในวัดพระแก้ว พระอุโบสถวัดพระแก้ว :...

ข่าวท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย

Sorry, an error occurs from Facebook API: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.