นครเชียงรายบ้านของเรา

เราจะทำให้คุณได้รู้จัก “นครเชียงรายบ้านของเรา” มากยิ่งขึ้น

สถานที่และเหตุการณ์ที่เพิ่มเข้ามาล่าสุด

All ()
งานเทศกาลและงานประเพณี ()
วัดพระอารามหลวง ()
วัดอันเป็นมงคลนาม ()
วัดอันเป็นศิริมงคลประจำทิศ ()
วัดของชุมชน ()
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ()
งานเทศกาลและงานประเพณีในเทศบาลนครเชียงราย

งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม (สวนตุงและโคมนครเชียงราย) งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม เป็นเทศกาลที่จัดให้ชมฟรี โดยมีขึ้นที่บริเวณสวนตุงและโคมกลางเมืองเชียงรายในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 22:00 น....

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเทศบาลนครเชียงราย

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง สถานที่อันเป็นที่รู้จักกันดีในนามไร่แม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 150 ไร่ เดิมเป็นที่ทำการมูลนิธิชาวเขาไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี พ.ศ. 2522...

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเทศบาลนครเชียงราย

ศาลารอยพระบาทรัชกาลที่ 9 ศาลารอยพระบาทรัชกาลที่ 9 ประดิษฐานอยู่บนดอยโหยด ในค่ายเม็งรายมหาราช สถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ประดิษฐานรอยพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามเท่านั้น...

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเทศบาลนครเชียงราย

เชียงรายไนท์บาซาร์ เชียงรายไนท์บาซาร์ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน บริเวณสถานีขนส่งเก่า เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 18:30 น. ถึง 23:00 น. เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง งานฝีมือ ศิลปหัตถกรรม ของฝาก ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน งานไม้แกะสลัก...

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเทศบาลนครเชียงราย

หอนาฬิกานครเชียงราย หอนาฬิกานครเชียงราย ตั้งอยู่บนถนนบรรพปราการตัดกับถนนเจ็ดยอดทางทิศใต้และถนนสุขสถิตย์ทางทิศเหนือ เป็นหอนาฬิกาแบบสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะที่ทางเทศบาลนครเชียงรายสร้างขึ้นใหม่แทนที่ของเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม...

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเทศบาลนครเชียงราย

ถนนคนเดิน (กาดเจียงฮายรำลึก) ถนนคนเดิน (กาดเจียงฮายรำลึก) เป็นตลาดกลางคืนที่มีขึ้นบนถนนธนาลัยทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลาสี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืน โดยเริ่มต้นจากสี่แยกตัดกับถนนศรีเกิดไปจนสี่แยกตัดกับถนนงำเมืองเป็นระยะทางทั้งสิ้น 1.5 กิโลเมตร...

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเทศบาลนครเชียงราย

ราชานุสาวรีย์พญามังราย พญามังรายเป็นพระมหากษัตริย์ที่รวบรวมหัวเมืองทางเหนือโดยเอาชนะเมืองหริภุญไชย(ปัจจุบันคือจังหวัดลำพูน) นครเขลางค์(ปัจจุบันคือจังหวัดลำปาง) เป็นต้น แล้วก่อตั้งเป็นอาณาจักรล้านนาขึ้นในปี พ.ศ. 1839...

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเทศบาลนครเชียงราย

หอราชรถบุษบก (อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลนครเชียงราย) อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลนครเชียงรายตั้งอยู่บนถนนกลางเวียงก่อนขึ้นขัวพญามังราย...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดศรีมิ่งแก้ว วัดศรีมิ่งแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติความเป็นมา | วัดศรีมิ่งแก้ว ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “วัดหัวฝาย” เดิมบ้านหัวฝาย ได้แบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดวรกิจตาราม (สวนโมกข์พลารามเชียงราย) วัดวรกิจตาราม (สวนโมกข์พลารามเชียงราย) ตั้งอยู่บ้านดอยพระบาท ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติความเป็นมา | ปี พ.ศ. 2526 นายลิขิต วรกิจตานนท์...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดพระธาตุดอยเขาควาย วัดพระธาตุดอยเขาควาย หรือ วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว ตั้งอยู่ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ประวัติ : ตำนาน อันเป็นที่มาของชื่อ “ดอยเขาควายแก้ว” หรือ “ดอยเขาควาย” ในปัจจุบันนั้น...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดดอยพระบาท วัดดอยพระบาท ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 23 ถนนสนามบิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย |ประวัติความเป็นมา| วัดดอยพระบาท สร้างมาเมื่อครั้งใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดหนองนกเขียน วัดหนองนกเขียน ตั้งอยู่ในชุมชนสันหนอง หมู่ 3 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ประวัติความเป็นมา : หมู่บ้านสันหนอง เมื่อประมาณ 100...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดคีรีชัย (ดอยสะเก็น) วัดคีรีชัย ตั้งอยู่เลขที่ 15/2 ชุมชนดอยสะเก็น (บ้านริมกรณ์) หมู่ที่ 8 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ประวัติความเป็นมา : วัดคีรีชัย สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2476 ชาวบ้านเรียก...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดสันป่าก่อ (ไทใหญ่) วัดสันป่าก่อ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ประวัติความเป็นมา : ประมาณปี พ.ศ. 2450 ปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเชียงรายสมัยนี้ (พ.ศ....

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดห้วยปลากั้ง วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดสังกัดฝ่ายมหานิกาย มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 15 ไร่ โดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำกกฝั่งซ้าย ด้านทิศเหนือของเทศบาลนครเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย |...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดเม็งรายมหาราช (วัดดอยฮ่องลี่) วัดเม็งรายมหาราช ตั้งอยู่บนเนินเขาที่บ้านฮ่องลี่ เลขที่ 274 หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต | ประวัติความเป็นมา | วัดเม็งรายมหาราช เดิมเป็นที่พักสงฆ์...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดดงหนองเป็ด ตั้งอยู่เลขที่ 451 หมู่ที่ 13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ประวัติความเป็นมา : วัดดงหนองเป็ด ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้น ในสมัยใด มีการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในบริเวณของวัดเก่ามาก่อน...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดใหม่หน้าค่าย (วัดสันต้นผึ้ง) วัดใหม่หน้าค่าย หรือที่ชาวบ้านเรียก วัดสันต้นผึ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติความเป็นมา | วัดใหม่หน้าค่ายสร้างเมื่อ พ.ศ. 2482...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดศรีทรายมูล วัดศรีทรายมูล ตั้งอยู่เลขที่ 21 ถนนศรีทรายมูล หมู่ที่ 11 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติความเป็นมา | วัดศรีทรายมูล สร้างเมื่อ พ.ศ. 2431 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดพระธาตุวังซาง วัดพระธาตุวังซาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติความเป็นมา | วัดพระธาตุวังซางเดิมเป็นพื้นที่ป่ารกร้างว่างเปล่า และเป็นพื้นที่เชื่อมต่อไปยังถ้ำพระ ถ้ำก่องข้าว...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดสันตาลเหลือง วัดสันตาลเหลือง ตั้งอยู่ในชุมชนสันตาลเหลือง เลขที่ 409 หมู่ 1 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติความเป็นมา | วัดสันตาลเหลือง บริเวณพื้นที่เดิมเป็นทุ่งนา ต่อมาคุณอรอนงค์ เผ่าวัฒนา...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดน้ำลัดวังซาง วัดน้ำลัดวังซาง ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติความเป็นมา | วัดน้ำลัดวังซาง เดิมเรียกว่า “วัดกิ่งแก้ว”...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดฝั่งหมิ่น วัดฝั่งหมิ่นตั้งอยู่เลขที่ 30 หมู่ที่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่และเขตธรณีสงฆ์ จำนวนทั้งสิ้น 29 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดสักกวัน วัดสักกวัน ตั้งอยู่เลขที่ 301 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 5 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย\n\nประวัติความเป็นมา : วัดสักกวัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2478 ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 11...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดร่องเสือเต้น วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่เลขที่ 306 หมู่ที่ 2 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติความเป็นมา | จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ พบว่า ในช่วงประมาณ 80-100 ปี ก่อน...

วัดของชุมชนในเทศบาลนครเชียงราย

วัดสันทรายใหม่ วัดสันทรายใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่ 4 ตำบลริมกกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติความเป็นมา | วัดสันทรายใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2453 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2514...

วัดอันเป็นศิริมงคลประจำทิศในเทศบาลนครเชียงราย

วัดเชตุพน (สันโค้งน้อย) วัดเชตุพน ตั้งอยู่บ้านสันโค้งน้อย ถนนราชโยธา หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ประวัติความเป็นมา : วัดเชตุพนเริ่มสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2420...

วัดอันเป็นศิริมงคลประจำทิศในเทศบาลนครเชียงราย

วัดเชียงยืน (สันโค้งหลวง) วัดเชียงยืน ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ 14 ถนนสันโค้งหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงราย เนื่องจากเป็นวัดมงคลนามประจำทิศใต้ ของเทศบาลนครเชียงราย...

วัดอันเป็นศิริมงคลประจำทิศในเทศบาลนครเชียงราย

วัดเชตวัน (วัดพระนอน) วัดเชตวัน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติ | มีผู้สูงอายุหลายคนเล่าถึงตำนานของวัดไว้ว่า แต่เดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดร้าง จนเมื่อปี พ.ศ. 2423 ครูบากา...

วัดอันเป็นศิริมงคลประจำทิศในเทศบาลนครเชียงราย

วัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่บนถนนสิงหไคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเทศบาลนครเชียงราย ประวัติ : เดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างมาก่อน...

วัดอันเป็นมงคลนามในเทศบาลนครเชียงราย

วัดศรีเกิด วัดศรีเกิด ตั้งอยู่บนถนนศรีเกิด ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ประวัติ : วัดศรีเกิดเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงราย ไม่ปรากฏหลักฐาน ว่าสร้างเมื่อใด ในบริเวณวัดนี้มีต้นสลี (ต้นโพธิ์)...

วัดอันเป็นมงคลนามในเทศบาลนครเชียงราย

วัดมิ่งเมือง (วัดจ๊างมูบ) วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่บนถนนไตรรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ทางทิศใต้ของเทศบาลนครเชียงราย ประวัติ : วัดมิ่งเมือง สร้างเมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมเป็นวัดไทใหญ่ เนื่องด้วยในสมัยก่อนมีชุมชนไทใหญ่...

วัดอันเป็นมงคลนามในเทศบาลนครเชียงราย

วัดมุงเมือง วัดมุงเมือง ตั้งอยู่บนถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย | ประวัติ | วัดมุงเมืองไม่ปรากฏปีที่สร้าง วัดมุงเมือง หมายถึงวัดที่มุง (คลุม) เมืองเชียงรายไว้...

วัดอันเป็นมงคลนามในเทศบาลนครเชียงราย

วัดพระธาตุดอยจอมทอง วัดพระธาตุดอยจอมทอง หรือวัดพระธาตุดอยทอง ตั้งอยู่บนถนนอาจอำนวย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติ | ตามประวัติกล่าวว่า ในปี พ.ศ. 1805 พญามังรายเสด็จตามหาช้างมงคลของพระองค์...

วัดอันเป็นมงคลนามในเทศบาลนครเชียงราย

วัดงำเมือง (วัดงามเมือง) วัดงำเมือง มีชื่อเดิมว่า วัดงามเมือง ตั้งอยู่บนถนนอาจอำนวย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติ | วัดงำเมืองเป็นวัดเก่าแก่...

วัดอันเป็นมงคลนามในเทศบาลนครเชียงราย

วัดกลางเวียง วัดกลางเวียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงราย ตรงสี่แยกระหว่างถนนอุตรกิจ กับ ถนนรัตนาเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย | ประวัติ | วัดกลางเวียง ไม่มีปรากฏหลักฐานชัดว่าสร้างขึ้นในปีใด เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดจันทโลก (อ่านว่า...

วัดพระอารามหลวงในเทศบาลนครเชียงราย

วัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด ตั้งอยู่ ถนนเจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ได้รับการยกฐานะเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2521 ประวัติ : วัดเจ็ดยอดเป็นวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จากซากวัดโบราณ...

วัดพระอารามหลวงในเทศบาลนครเชียงราย

วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่บนถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดเชียงรายมาแต่โบราณกาล พระพุทธสิหิงค์ :...

วัดพระอารามหลวงในเทศบาลนครเชียงราย

วัดพระแก้ว (เชียงราย) วัดพระแก้ว เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่บนถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2521 สิ่งน่าสนใจในวัดพระแก้ว พระอุโบสถวัดพระแก้ว :...

ข่าวท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย

เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง

2 weeks ago

** เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง ** ลิขสิทธิ์เพลงเป็นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร บทเพลงพระราชนิพนธ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ร้อง : รัตนา จงสุทธานามณี ภาพ / final cut :...

งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งานครั้งที่ 14

4 weeks ago

เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน "งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 14" 28 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 ที่สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย หนาวนี้ที่เชียงราย #นครเชียงรายบ้านของเรา...

ดูราคาเครื่องมือแพทย์ เงินก้าวคนละก้าว ตูน บอดี้สแลมวิ่ง ซื้ออะไรได้บ้าง?

1 month ago

ดูราคาเครื่องมือแพทย์ เงินก้าวคนละก้าว พี่ตูน บอดี้สแลมวิ่ง ซื้ออะไรได้บ้าง?...

เพลง "นาฬิกาแห่งรัก" โดย รัตนา จงสุทธานามณี

1 month ago

เพลง "นาฬิกาแห่งรัก" โดย รัตนา จงสุทธานามณี หนาวนี้ มาหยุดเวลาใว้ที่เชียงราย เก็บความทรงจำอันงดงาม และเติมพลังชีวิตให้เต็มเปี่ยม ที่เชียงรายกันครับ :-)...

1 month ago

กำหนดการ ในวันเปิดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14 วันที่ 28 ธ.ค. นี้ครับ เราจัดยิ่งใหญ่สมกับการรอคอยทุกปีนะครับ 🙂 เจอกันวันที่ 28 ธ.ค. นี้ครับ...

1 month ago

เทศบาลนครเชียงราย จัดงานสำคัญๆ ตั้งแต่ วันที่ 28 ธ.ค. เป็นต้นไปนะครับ ตามกำหนดการต่อไปนี้ เราจัดหลายงาน สวยงาม จัดดี และยิ่งใหญ่ทุกงาน เช่นเคยครับ วางแผนการท่องเที่ยวปีใหม่นี้ดีๆนะครับ...

งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14 "ดอกไม้กับความรัก"

1 month ago

นับถอยหลังได้เลยครับ อีกไม่เกินสองอาทิตย์ กับงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14 "ดอกไม้กับความรัก" ชมรายการ มองรัฐสภา 18 ธันวาคม 2560 ผู้ดำเนินรายการ: กวีพันธ์ มนตรีวงศ์ วิทยากร: วันชัย จงสุทธานามณี ใครอยากรู้...

1 month ago

ราชานุสาวรีย์พญามังราย -------------------- พญามังรายเป็นพระมหากษัตริย์ที่รวบรวมหัวเมืองทางเหนือโดยเอาชนะเมืองหริภุญไชย (ปัจจุบันคือจังหวัดลำพูน) นครเขลางค์ (ปัจจุบันคือจังหวัดลำปาง) เป็นต้น ทรงสร้างเมืองเชียงราย เวียงกุมกาม...

วัดสันตาลเหลือง

2 months ago

วัดสันตาลเหลือง วัดสันตาลเหลือง ตั้งอยู่ในชุมชนสันตาลเหลือง เลขที่ 409 หมู่ 1 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย | ประวัติความเป็นมา | วัดสันตาลเหลือง บริเวณพื้นที่เดิมเป็นทุ่งนา ต่อมาคุณอรอนงค์ เผ่าวัฒนา...

วัดหนองนกเขียน

2 months ago

วัดหนองนกเขียน วัดหนองนกเขียน ตั้งอยู่ในชุมชนสันหนอง หมู่ 3 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ประวัติความเป็นมา : หมู่บ้านสันหนอง เมื่อประมาณ 100...

เชียงรายไนท์บาซาร์

2 months ago

เชียงรายไนท์บาซาร์ ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน บริเวณสถานีขนส่งเก่า เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 18:30 น. ถึง 23:00 น. เชียงรายไนท์บาซาร์ เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง งานฝีมือ ศิลปหัตถกรรม ของฝาก ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน งานไม้แกะสลัก...

หอราชรถบุษบก

2 months ago

เคยไปกันรึยัง #หอราชรถบุษบก แห่งนครเชียงราย ? นอกจากดอกไม้สวยๆ เรายังมีราชรถบุษบกที่งดงาม ถึง 9 คัน หอราชรถบุษบก ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้...

งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม

3 months ago

เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน "งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 14" 28 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 วันนี้ ขอเชิญทุกท่าน ชมบรรยากาศการจัดงาน ในปีที่ผ่านๆมากันครับ ว่างดงามและน่าเที่ยวชมเพียงใด :-)...