ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15

8 months ago

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาล เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15 🌷 ------ 🌷 ชื่นชมความงามของดอกไม้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.61 - 28 ม.ค.62 🌷 สนุกเพลิดเพลิน กับกิจกรรมดนตรีในสวนทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 29 ธ.ค.61 - เสาร์ที่ 16 ก.พ.62 🌷...

ขัวศิลปะ

9 months ago

อำเภอขุนตาล (ep.18) บรรยากาศการเตรียมความพร้อมและความร่วมมือจัดทำริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ต้อนรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" พบความยิ่งใหญ่อลังการและชมรูปแบบขบวนจริงในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น....

ขัวศิลปะ

9 months ago

อำเภอเทิง (ep.17) บรรยากาศการเตรียมความพร้อมและความร่วมมือจัดทำริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ต้อนรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" พบความยิ่งใหญ่อลังการและชมรูปแบบขบวนจริงในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น....

ขัวศิลปะ

9 months ago

อำเภอป่าแดด (ep.16) บรรยากาศการเตรียมความพร้อมและความร่วมมือจัดทำริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ต้อนรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" พบความยิ่งใหญ่อลังการและชมรูปแบบขบวนจริงในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น....

ขัวศิลปะ

9 months ago

อำเภอพญาเม็งราย (ep.15) บรรยากาศการเตรียมความพร้อมและความร่วมมือจัดทำริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ต้อนรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" พบความยิ่งใหญ่อลังการและชมรูปแบบขบวนจริงในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น....

ขัวศิลปะ

9 months ago

อำเภอเชียงแสน (ep.14) บรรยากาศการเตรียมความพร้อมและความร่วมมือจัดทำริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ต้อนรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" พบความยิ่งใหญ่อลังการและชมรูปแบบขบวนจริงในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น....

ขัวศิลปะ

9 months ago

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง (ep.13) บรรยากาศการเตรียมความพร้อมและความร่วมมือจัดทำริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ต้อนรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" พบความยิ่งใหญ่อลังการและชมรูปแบบขบวนจริงในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00...

ขัวศิลปะ

9 months ago

อำเภอดอยหลวง (ep.12) บรรยากาศการเตรียมความพร้อมและความร่วมมือจัดทำริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ต้อนรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" พบความยิ่งใหญ่อลังการและชมรูปแบบขบวนจริงในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น....