1 week ago

ขอเชิญเที่ยวงานสีสันชาติพันธุ์ เชียงราย "กินข้าวพื้นบ้าน อาหารป่า ยาพื้นถิ่น สานศิลป์ ชาติพันธุ์" ระหว่างวันที่ 17-20 ม.ค. 2562 ณ สวนตุงและโคม นครเมืองเชียงราย ภายในงานท่านจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชาติพันธุ์ ยาสมุนไพรสูตรต่างๆ...

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาล เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15

3 weeks ago

🌷 ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาล เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15 🌷 ภายใต้แนวคิด "ความรักเหนือกาลเวลา" 🌷 ชื่นชมความงามของดอกไม้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.61 - 28 ม.ค.62 🌷 สนุกเพลิดเพลิน กับกิจกรรมดนตรีในสวนทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 29 ธ.ค.61 -...

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาล เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15

1 month ago

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาล เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15 🌷 ------ 🌷 ชื่นชมความงามของดอกไม้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.61 - 28 ม.ค.62 🌷 สนุกเพลิดเพลิน กับกิจกรรมดนตรีในสวนทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 29 ธ.ค.61 - เสาร์ที่ 16 ก.พ.62 🌷...