วัดพระอารามหลวง
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดเจ็ดยอด

Total
0
Shares
Views

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด ตั้งอยู่ ถนนเจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ได้รับการยกฐานะเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2521

ประวัติ : วัดเจ็ดยอดเป็นวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จากซากวัดโบราณ ซึ่งไม่มีหลักฐานทั้งชื่อเดิม ผู้สร้างและเวลาที่สร้าง แต่เชื่อกันว่า เก่าแก่ร่วมสมัยกับวัดพระแก้ว วัดพระสิงห์ และวัดดอยงำเมือง เป็นต้น

สิ่งที่น่าสนใจในวัด

พระอุโบสถวัดเจ็ดยอด : เป็นพระอุโบสถ แบบก่ออิฐถือปูนแบบล้านนา

พระประธานในพระอุโบสถ : เป็นศิลปะพื้นเมืองล้านนา ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปิดทอง

ธรรมาสน์ศิลปะพื้นบ้านล้านนา : อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 24 -25 กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2534

พระธาตุเจ็ดยอด : พระธาตุเจ็ดยอด เป็นพระเจดีย์เจ็ดองค์บนฐานไพที ก่ออิฐถือปูน เป็นอาคารชั้นเดียว อาจได้รูปแบบมาจากวิหารมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) จังหวัดเชียงใหม่ แต่ย่อส่วนให้เล็กลง

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม