วัดอันเป็นศิริมงคลประจำทิศ
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดเชตวัน

Total
0
Shares
Views

วัดเชตวัน (วัดพระนอน)

วัดเชตวัน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

| ประวัติ |

มีผู้สูงอายุหลายคนเล่าถึงตำนานของวัดไว้ว่า แต่เดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดร้าง จนเมื่อปี พ.ศ. 2423 ครูบากา กาวิโล (หงส์) วัดท่าฟ้าฮ่าม ตำบลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ชักชวนญาติโยมช่วยกันบูรณะวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ ท่านได้สร้างกุฏิเป็นอันดับแรก เป็นกุฏิไม้สักทั้งหลัง หลังจากนั้นจึงได้สร้างวิหารขึ้นอีกหลังหนึ่งเป็นไม้สักทั้งหลังอีกเช่นกัน โดยระหว่างที่สร้างวิหาร ท่านได้ล้มป่วยและถึงแก่มรณภาพ เมื่อเดือนเมษายนพ.ศ.2425

| พระนอน |

พระนอนมีความยาวขององค์พระ 34 เมตร ใช้เวลาสร้าง 3 ปี จึงแล้วเสร็จ นับตั้งแต่นั้นมา ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดพระนอน”

| วิหารพระนอน |

วิหารพระนอน เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะล้านนาและรัตนโกสินทร์

| วิหารหลวงพ่อทันใจ |

วิหารหลวงพ่อทันใจ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมนั้นมีความใกล้เคียงศิลปะล้านนามากกว่าวิหารพระนอน แต่มีการปรับเปลี่ยนจากลักษณะดั้งเดิมอยู่บ้าง กล่าวคือผนังด้านหน้ามีทางเข้า 3 ประตู แต่ตัวอาคารไม่ได้ยกเก็จออกไปทางด้านหน้าดังเช่นรูปแบบดั้งเดิม

| อุโบสถวัดเชตวัน |

อุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัยโดยประยุกต์ใช้ลักษณะเด่นของศิลปะล้านนามาตกแต่งด้วย กล่าวคือ มีการประดับตกแต่งจั่วด้านหน้าด้วยแผงหน้าบัน โก่งคิ้วหรือรวงผึ้ง ที่เป็นแผงประดับด้านหน้าระหว่างเสา โดยปรับเปลี่ยนจากการฉลุไม้เป็นปูนปั้นประดับลวดลายต่างๆ และที่แตกต่างจากอุโบสถแบบดั้งเดิม คือ การประดิษฐานใบเสมาแบบฝังลงไปที่ผนังแต่ละด้าน ซึ่งโดยปกติแล้วจะประดิษฐานไว้ด้านนอกโดยรอบอุโบสถ

| พระปัญจมหาธาตุ |

พระปัญจมหาธาตุ ตั้งอยู่หลังวิหารพระเจ้าทันใจ เป็นเจดีย์ห้ายอดบนฐานไพทีก่ออิฐถือปูน เป็นอาคารชั้นเดียว ดูลักษณะคล้าย เจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย แต่จะย่อส่วนให้เล็กลง

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม