สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

ถนนคนเดิน

Total
0
Shares
Views

ถนนคนเดิน (กาดเจียงฮายรำลึก)

ถนนคนเดิน (กาดเจียงฮายรำลึก) เป็นตลาดกลางคืนที่มีขึ้นบนถนนธนาลัยทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลาสี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืน

โดยเริ่มต้นจากสี่แยกตัดกับถนนศรีเกิดไปจนสี่แยกตัดกับถนนงำเมืองเป็นระยะทางทั้งสิ้น 1.5 กิโลเมตร โดยมีรูปแบบเป็นเหมือนตลาดล้านนาสมัยก่อน พื้นที่ตลาดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

พื้นที่ส่วนแรกเป็นแหล่งท่องเที่ยว จำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์จากชาวเขา ส่วนที่สองเป็นพื้นที่ขายสินค้าหัตถกรรม งานฝีมือ สมุนไพร นวดแผนไทย และสปา พื้นที่ส่วนที่สามเป็นพื้นที่แสดงนิทรรศการ จำหน่ายสินค้าจำพวกของที่ระลึก และศูนย์อาหารที่มีรูปแบบเป็นแบบล้านนา

มีการส่งเสริมให้ผู้ขายสินค้า และร้านอาหารใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ เช่นใช้ถุงกระดาษ และใช้ใบตอง ตะกร้าไม้ไผ่แทนจานชาม เพื่อเป็นการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม