วัดของชุมชน
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดดอยพระบาท

Total
0
Shares
Views

วัดดอยพระบาท

วัดดอยพระบาท ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 23 ถนนสนามบิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

|ประวัติความเป็นมา|

วัดดอยพระบาท สร้างมาเมื่อครั้งใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2518

|รอยพระพุทธบาทจำลอง|

ตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา คือ พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังเนินเขาแห่งนี้ ได้ประทับรอยพระบาทไว้ ชาวบ้านจึงเรียกเนินภูเขานี้ว่า “ดอยพระบาท” ต่อมาได้มีการสร้างพระธาตุไว้บริเวณใกล้ๆกับรอยพระพุทธบาท

|พระธาตุดอยพระบาท|

พระธาตุที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นใหม่คร่อมองค์เดิมที่ปรักหักพังไป

ลักษณะพระธาตุ มีฐานปัทม์สูงสองชั้น คั่นด้วยฐานบัวลูกแก้วต่อหน้ากระดานรับเรือนธาตุ ไม่ย่อมุม เรือนธาตุมีซุ้มจระนำ ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ประดับลวดลายซุ้มแบบพม่า ชั้นมาลัยเถาลดชั้น ยื่นแบบคล้ายย่อเก็จจัตุรมุข จนถึงหน้ากระดานรับองค์ระฆัง ปล้องไฉน ปลียอด จนแม้กระทั่งฉัตรประดับลวดลายกระจกสีสวยงาม ในแบบศิลปะพม่า

สิ่งที่แปลกนอกจากชั้นมาลัยเถาแล้ว คือ ราวกั้นแบบราวระเบียงกั้นชั้นฐานทักษิณของเรือนธาตุ มีบันไดนาคทอดสี่ทิศจากชั้นฐานล่าง สุดสู่ฐานทักษิณ (คล้ายกับเจดีย์วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณตำหนักเวียงแก้ว ซึ่งพญามังรายได้ทรงสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะเจดีย์ แบบแรกของล้านนา) แต่พระเจดีย์วัดเชียงมั่นมีฐานเจดีย์ช้างค้ำ ขณะพระธาตุดอยพระบาท มีเทพนมปูนปั้นประดับแทนที่ฐานบัวลูกแก้ว

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม