วัดอันเป็นมงคลนาม
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดกลางเวียง

Total
0
Shares
Views

วัดกลางเวียง

วัดกลางเวียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงราย ตรงสี่แยกระหว่างถนนอุตรกิจ กับ ถนนรัตนาเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

| ประวัติ |

วัดกลางเวียง ไม่มีปรากฏหลักฐานชัดว่าสร้างขึ้นในปีใด เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดจันทโลก (อ่านว่า วัดจั๋นต๊ะโลก) เพราะในวัดเคยมีต้นจันทน์แดงขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ ถือว่าเป็นไม้มงคลใช้บูชาพระตามธรรมเนียมโบราณ

ในสมัยเจ้าหลวงธรรมลังกา เจ้าหลวงเมืองเชียงราย ในราวปี พ.ศ. 2417 มีการรังวัดเมืองเชียงราย พบว่าวัดแห่งนี้อยู่ใจกลางเมืองพอดี จึงได้สถาปนาสะดือเวียงขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นที่รวมใจของชาวเชียงรายในยุคนั้น พร้อมกับเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดจันทน์โลกกลางเวียง (จั๋นต๊ะโลกกลางเวียง)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2446 เกิดพายุใหญ่ พัดต้นจันทน์แดงหักโค่นลงมา อุโบสถและวิหารพังทลาย ชื่อวัดจึงเหลือเพียง “วัดกลางเวียง”

ปัจจุบันเสาสะดือเมืองเก่าได้ถูกรื้อทิ้งไปแล้วเนื่องจากเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดวาต่างๆ ถูกทิ้งร้าง ชาวบ้านชาวเมืองอพยพหลบหนียุทธภัยเข้าป่าไป อาศัยอยู่ตามป่าตามดอย จึงมีการลักลอบขุดเจาะบริเวณเสาสะดือเมือง หลังจากที่ถูกขุดเจาะแล้วก็ไม่ได้รับการเอาใจใส่จากชาวเมือง จนกระทั่งถูกรื้อทิ้งในที่สุด

| สะดือเวียง |

สะดือเวียงที่สร้างขึ้นใหม่นี้ประดิษฐานอยู่ภายในซุ้มมณฑป โดยในปี พ.ศ. 2535 หลวงพ่อพระครูศาสนกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดกลางเวียงในขณะนั้นได้นำศิษยานุศิษย์และศรัทธาญาติโยม ร่วมกันทำพิธีวางศิลาฤกษ์เสาสะดือเวียงไว้ ณ ที่เดิมที่เคยถูกรื้อทิ้งไป สะดือเวียงที่สร้างขึ้นใหม่นี้ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑป ทรงยอดแหลม ภายนอกมีรูปปั้นกุมภัณฑ์ 2 ตน ทำหน้าที่พิทักษ์สะดือเวียงตามคติความเชื่อของชาวล้านนา

| วิหารวัดกลางเวียง |

รูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์

ภายในวิหารมีพระพุทธรูปองค์ประธานนามว่าหลวงพ่อเพชรมงคลมุนี เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านนาปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิราบ ทางวัดได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ลงรักปิดทองทั้งองค์

| พระธาตุช้างค้ำ |

พระธาตุองค์ปัจจุบัน เป็นพระธาตุที่ทางวัด ได้สร้างครอบองค์พระธาตุเดิมไว้ เป็นรูปแบบช้างล้อม ฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รองรับองค์พระธาตุทรงกลม โดยรอบด้านข้างมีรูปช้างครึ่งตัวประดับจำนวน 9 เชือก ส่วนกลางองค์เจดีย์มีซุ้มจระนำ 3 ชั้น ประดับซุ้มจระนำด้วยพระพุทธรูปปางต่างๆรองรับองค์ระฆังคว่ำ เหนือองค์ระฆัง เป็นบัลลังก์ มีแนวของปล้องไฉนเรียวแหลมขึ้นรับปัทมบาท ปลียอด และฉัตรโลหะ

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม