สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

Total
0
Shares
Views

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

สถานที่อันเป็นที่รู้จักกันดีในนามไร่แม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 150 ไร่ เดิมเป็นที่ทำการมูลนิธิชาวเขาไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการดำเนินการโครงการผู้นำเยาวชนชาวเขา โดยมีการนำเยาวชนชาวเขามาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวเพื่อเรียนรู้การดำรงชีวิตและฝึกอาชีพ เมื่อเติบโตจึงได้แยกย้ายกลับภูมิลำเนา

ภายหลังในพื้นที่ห่างไกลมีโรงเรียนทั่วถึงแล้วโครงการนี้จึงสิ้นสุดลง จากนั้นเปลี่ยนเป็นอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เพื่ออนุรักษ์งานพุทธศิลป์ โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรมล้านนา งานไม้แกะสลัก และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับล้านนาภายใต้แนวคิดอุทยานแห่งความสวยงามอย่างล้านนา

สถาปัตยกรรมที่สำคัญได้แก่ หอคำ หอคำน้อย หอแก้ว และลานพระรูปแม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้ยังเป็นที่จัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรม ดนตรี ละคร และจัดงานเลี้ยงรับรองรูปแบบต่างๆ

ที่ตั้ง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรฯ 0-5371-6605 ถึง 7 โทรสาร 0-5371-2429

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม