วัดของชุมชน
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดใหม่หน้าค่าย

Total
0
Shares
Views

วัดใหม่หน้าค่าย (วัดสันต้นผึ้ง)

วัดใหม่หน้าค่าย หรือที่ชาวบ้านเรียก วัดสันต้นผึ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

| ประวัติความเป็นมา |

วัดใหม่หน้าค่ายสร้างเมื่อ พ.ศ. 2482 ได้รับวิสุงคามสีมา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 โดยกำหนดพื้นที่กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีอาคารเสนาสนะและปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย อุโบสถ เจดีย์ พระพุทธรูป และกุฏิ

| อุโบสถ |

อุโบสถวัดเป็นศิลปะล้านนาประยุกต์ กล่าวคือ เป็นอาคารสูง แบบคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิยมสร้างในภาคกลาง แต่ยังคงประดับตกแต่งแบบล้านนาด้วยลวดลายแบบล้านนา ได้แก่ หน้าแหนบ หน้าแหนบปีกนก โก่งคิ้ว ระหว่างเสามีค้ำยัน หรือ หูช้าง ป้านลมโค้งอ่อนแบบล้านนา เน้นระนาบเอนของตับหลังคา โครงสร้างหลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น (ตับ) กระเบื้องมุงหลังคาเป็นแบบดินเผาเคลือบ ช่อฟ้าเป็นรูปปากนก ปลายงอน ป้านลมปลายเป็นรูปพญานาค บันไดทางขึ้นมีรูปปั้นพญานาคเศียรเดียว มีมกรคายนาค

| พระธาตุ |

พระธาตุองค์ปัจจุบัน เป็นเจดีย์รูปแบบทรงเจดีย์ ฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รองรับองค์พระธาตุทรงกลมโดยรอบ ส่วนกลางองค์เจดีย์มีซุ้มจระนำประดับซุ้มจระนำ ด้วยพระพุทธรูปปางประทานพร รองรับองค์ระฆังคว่ำ เหนือองค์ระฆังเป็นแนวของ ปล้องไฉน เรียวแหลมขึ้นรับปัทมบาท ปลียอด และฉัตรโลหะ

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม