วัดของชุมชน
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดน้ำลัดวังซาง

Total
0
Shares
Views

วัดน้ำลัดวังซาง

วัดน้ำลัดวังซาง ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

| ประวัติความเป็นมา |

วัดน้ำลัดวังซาง เดิมเรียกว่า “วัดกิ่งแก้ว” เนื่องจากคณะศรัทธาที่ได้ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์ในยุคแรกๆเป็นศรัทธาของวัดพระแก้ว

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะจากสำนักสงฆ์วัดกิ่งแก้ว เป็นวัดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2527 โดยปรากฏชื่อว่า “วัดน้ำลัดวังซาง”

| ประวัติพระประธาน |

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2523 นายจันทร์ ณ เชียงใหม่ ผู้ใหญ่บ้านน้ำลัด และนายสนิท คำมูล ได้ไปจับปลาในแม่น้ำกก บริเวณเลยสะพานแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบัน โดยใช้ตาข่ายเป็นเครื่องมือ

ตาข่ายไปติดกับเศียรพระพุทธรูป จึงได้ร้องขอให้ชาวบ้านมาช่วยกันนำเศียรพระจากกลางแม่น้ำกกมาสู่ฝั่ง แต่ไม่สามารถนำขึ้นมาได้

วันที่ 22 พฤษภาคม 2523 นายโกเมศ ขุนศรี ปลัดอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย (ปัจจุบันบวชเป็นพระภิกษุ) ได้ทราบเรื่องจึงได้ไปช่วยทำพิธีอาราธนาอัญเชิญขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จ ที่บริเวณนั้นได้แก่ที่ทำการศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังใหม่ในปัจจุบัน

ลักษณะเศียรพระพุทธรูป ปั้นด้วยสะไต คือ การผสมปูนแบบโบราณ ซึ่งมีสูตรผสมด้วยทราย น้ำอ้อย น้ำหนัง และยางบง มีเหล็กปักเป็นเส้นพระเกศา พระเนตร พระกรรณ และนาสิก เป็นศิลปะพระพุทธรูปศิลปะล้านนา ปางมารวิชัย ลักษณะแบบ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง

ขนาดเศียรวัดโดยรอบ 2.40 เมตร สูง 1.20 เมตร ได้อาราธนาอัญเชิญขึ้นมาไว้ที่บ้านน้ำลัด เวลาล่วงเลยมาประมาณ 10 ปี ได้มีนายธนวิทย์ นางรัตนา เลิศวานิกิจ กับคณะญาติมิตรรับเป็นเจ้าภาพจัดสร้างองค์พระขึ้น หน้าตักกว้าง 9 ศอก โดยช่างจากกรมศิลปากร เพื่อรองรับเศียรให้เป็นองค์พระที่สมบูรณ์ โดยใช้เงินจำนวนสามแสนบาทถ้วน เสร็จเรียบร้อยแล้วทำพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2534

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม