งานเทศกาลและงานประเพณี
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

ประเพณีทำบุญปีใหม่

Total
0
Shares
Views

ประเพณีทำบุญปีใหม่ เป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจาก ประเพณีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย ซึ่งเป็นขบวนแห่พระคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญๆ ของวัดต่างๆ ประดิษฐานบนบุษบก แห่ให้ประชาชนสักการะบูชาโปรยข้าวตอกดอกไม้

ประเพณีทำบุญปีใหม่นี้ จะจัดขึ้นในเช้าตรู่ของวันที่ 1 มกราคมของทุกปี เพื่อเป็นศิริมงคลสำหรับเมืองเชียงราย เป็นการรับปีใหม่ที่เพิ่งมาถึง มีพื้นฐานความคิดมาจากตำนานพระเจ้าเลียบโลก ด้วยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนได้มีโอกาสสักการะบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งประดิษฐานอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆ ในตัวเมืองเชียงราย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวาระของการต้อนรับปีใหม่

การอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงราย มาประดิษฐานบนบุษบกที่ได้สร้างขึ้นโดยช่างศิลปินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย จัดเป็นขบวนอัญเชิญไปรอบเมืองเชียงราย ให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสกราบไหว้สักการะบูชาด้วย ข้าวตอก ดอกไม้ จึงถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่เป็นสิริมงคลยิ่งนัก

Total
0
Shares
Views

 

Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม