วัดอันเป็นมงคลนาม
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดดอยงำเมือง

Total
0
Shares
Views

วัดงำเมือง (วัดงามเมือง)

วัดงำเมือง มีชื่อเดิมว่า วัดงามเมือง ตั้งอยู่บนถนนอาจอำนวย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

| ประวัติ |

วัดงำเมืองเป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด\n\nหลังจากวันเวลาได้ผ่านพ้นไป วัดงำเมืองก็ได้ชำรุดทรุดโทรมเพราะขาดการทำนุบำรุง จนกลายเป็นวัดร้าง ในราวปี พ.ศ. 2495 พระวีรญาณมุนี เจ้าคณะ จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ทำการฟื้นฟูบูรณปฏิสังขรณ์วัดงำเมืองขึ้นใหม่

| เจดีย์วัดงำเมือง |

เจดีย์องค์ปัจจุบันสร้างเมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่ชาวบ้านทั่วไปเชื่อกันว่า เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิของพญามังราย กษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์มังราย ซึ่งพระองค์ได้สถาปนาอาณาจักรล้านนา และเรียกเจดีย์องค์นี้อย่างติดปากว่า “กู่พญามังราย” และในปัจจุบันทางวัด ได้นำพระรูปหล่อของพญามังรายไปไว้ที่บริเวณหน้าที่เจดีย์เพื่อให้คนทั่วไปได้สักการะบูชาอีกด้วย

เมื่อพิจารณาจากรูปทรงขององค์เจดีย์องค์ปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าผ่านการบูรณปฏิสังขรณ์มาหลายยุคหลายสมัย จนไม่ทราบว่าองค์เดิมมีรูปแบบทางศิลปะเป็นเช่นใด รูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดเดี่ยว ตรงกลางของด้านทั้งสี่รองรับเรือนธาตุ มีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ด้าน เหนือฐานปัทม์แปดเหลี่ยม น่าจะเป็นองค์ระฆัง ซึ่งปัจจุบันได้พังทลายเสียหาย ซึ่งเจดีย์นี้มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์วัดพระธาตุสองพี่น้อง และเจดีย์วัดมุงเมือง เมืองเชียงแสน

| วิหารวัดงำเมือง |

วิหารวัดงำเมืองเป็นศิลปะล้านนาประยุกต์ กล่าวคือ เป็นอาคารสูงแบบที่นิยมสร้างในภาคกลาง ต่างจากศิลปะล้านนาแบบดั้งเดิมที่นิยมสร้างวิหารแบบเตี้ยๆ แต่ยังคงประดับตกแต่งแบบล้านนา ด้วยเครื่องไม้สลักลงรักปิดทอง ได้แก่หน้าบันและโก่งคิ้ว ป้านลมโค้งอ่อนแบบล้านนา เน้นระนาบเอน ของตับหลังคา เพิ่มความโดดเด่นแก่บันไดทางเข้าด้วยรูปพญานาคที่ราวบันได ซึ่งเป็นพญานาคที่ถูกคายออกมาจากปากมกร แบบที่นิยมในล้านนา ภายในวิหารตกแต่งด้วยลวดลายสวยงาม โดยเฉพาะผนังหลังพระพุทธรูปองค์ประธาน และเสาทุกต้นในวิหาร เช่น ลวดลายพุ่มข้าวบิณฑ์ เครือเถา ผักกูด และดอกประจำยาม

| พระพุทธรูปองค์ประธาน |

เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านนาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัย คือ มีพระพักตร์รูปไข่ มีไรพระศก พระขนงจบกันที่สันพระนาสิก พระเนตรรูปกลีบบัว ขมวดพระเกศาเล็กละเอียด พระเกตุมาลาเป็นรูปครึ่งวงกลม พระรัศมีเป็นรูปเปลวเพลิง พระชงฆ์เป็นสัน ครองจีวรเฉียง ชายจีวรเป็นแผ่น พาดผ่านจากพระอังสาซ้ายยาวลงจรดพระนาภี ปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิราบ

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม