วัดพระอารามหลวง
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดพระแก้ว

Total
0
Shares
Views

วัดพระแก้ว (เชียงราย)

วัดพระแก้ว เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่บนถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2521

สิ่งน่าสนใจในวัดพระแก้ว

พระอุโบสถวัดพระแก้ว : เป็นศิลปะล้านนาประยุกต์ หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบ

พระเจ้าล้านทอง : ประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระแก้ว เป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะล้านนาอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือเป็นอันมาก

เจดีย์วัดพระแก้ว : เจดีย์มีฐานเป็นรูปแปดเหลี่ยม ประดับด้วยทองจังโก

หอพระหยกเชียงราย : เป็นอาคารไม้ ทรงล้านนาโบราณ ผนังด้านในโดยรอบตบแต่งด้วยแผ่นหยก มีภาพเขียนฝีมือศิลปินล้านนาเป็นภาพเหตุการณ์สร้างหอพระหยก การสร้างพระหยกเชียงราย และประวัติความเป็นมาของ พระแก้วจำนวน 9 ภาพ แต่ละภาพมีข้อความบรรยายโดยพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

โฮงหลวงแสงแก้ว : โฮงหลวงแสงแก้ว คือพิพิธภัณฑ์ของวัด สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 ตกแต่งด้วยไม้สักทั้งภายนอกและภายใน ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมล้านนาที่วัดสะสมไว้ และที่มีผู้มีจิตศรัทธามาถวาย จัดแสดงในรูปแบบที่น่าสนใจ พร้อมทั้งคำบรรยายด้วยภาษาไทยภาษา อังกฤษ และภาษาล้านนา

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม