วัดพระอารามหลวง
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดพระสิงห์

Total
0
Shares
Views

วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่บนถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดเชียงรายมาแต่โบราณกาล

พระพุทธสิหิงค์ : พระพุทธสิหิงค์ ถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญของวัดพระสิงห์

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งสมาธิเพชร พระรัศมีเป็นดอกบัวตูม ชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน พระพักตร์กลมเล็ก ประทับนั่งบนฐานบัวที่มีกลีบบัวเฉพาะบัวหงาย ฐานเป็นชิ้นเดียวกับองค์พระพุทธรูป พระวรกายไม่อวบอ้วน พระเนตรเปิดมองตรง

พระอุโบสถวัดพระสิงห์ : พระอุโบสถวัดพระสิงห์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์ ฐานวิหารก่ออิฐถือปูน ยกสูงจากพื้นประมาณ 1.25 เมตร ประตู หน้าต่าง และนาคทัณฑ์ (นาคคะตัน) ทำด้วยไม้แกะสลักสวยงาม

บานประตูหลวง : บานประตูหลวงออกแบบโดยอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี และมีสล่าอำนวย บัวงาม เป็นผู้แกะสลักอย่างประณีตบรรจง นับว่าบานประตูนี้ได้ช่วยเพิ่มความงดงามของพระอุโบสถให้โดดเด่นมากขึ้น

พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ : เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านนา ปางมารวิชัย สำริดปิดทอง มีพุทธลักษณะแบบผสมผสานศิลปะล้านนากับศิลปะสุโขทัย มีพระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่งเป็นเส้นนูนลงมาบรรจบกันบนดั้งพระนาสิก พระเกศาขมวดปมใหญ่ พระวรกายบอบบาง ชายสังฆาฏิห้อยจากพระอังสาซ้ายลงมาเหนือพระถัน ปลายเป็นลายเขี้ยวตะขาบ หน้าตักกว้าง 204 ซม. สูงทั้งฐาน 284 ซม. มีพุทธลักษณะสง่างาม และประณีต

เจดีย์วัดพระสิงห์ : เป็นศิลปกรรมแบบล้านนาประยุกต์ ทรงปราสาทยอด ที่เรือนธาตุมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ด้าน คล้ายสถาปัตยกรรมแบบพุกามของพม่า

ต้นศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา : ต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ พลโทอัมพร จิตกานนท์ นำมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยความอนุเคราะห์จากท่านเอกอัครราชฑูตอินเดียและอาศรมวัฒนธรรมไทย – ภารตะ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2506 ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นไม้มงคลเนื่องในพระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นต้นไม้ซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะ พระโพธิสัตว์เจ้าลาดบัลลังก์ประทับในคืนก่อนตรัสรู้

พระพุทธบาทจำลองบนแผ่นศิลาทราย : มีขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. มีจารึกอักษรขอมโบราณ ว่า “กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา” ซึ่งเป็นปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนา แปลว่า ธรรมทั้งหลายที่เป็น “กุศล” ก็มี ธรรมทั้งหลายที่เป็น “อกุศล” ก็มี และ ธรรมทั้งหลาย ที่อยู่นอกเหนือจาก “กุศลและอกุศล” ก็มี

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม