วัดอันเป็นมงคลนาม
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดพระธาตุดอยจอมทอง

Total
0
Shares
Views

วัดพระธาตุดอยจอมทอง

วัดพระธาตุดอยจอมทอง หรือวัดพระธาตุดอยทอง ตั้งอยู่บนถนนอาจอำนวย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

| ประวัติ |

ตามประวัติกล่าวว่า ในปี พ.ศ. 1805 พญามังรายเสด็จตามหาช้างมงคลของพระองค์ ที่พลัดหายจนมาถึงยอดดอยทองริมแม่น้ำกก ทรงเห็นภูมิประเทศเป็นชัยภูมิที่งดงาม จึงโปรดให้ก่อปราการโอบดอยไว้โดยรอบ และขนานนามว่า “เมืองเชียงราย”

| พระธาตุดอยจอมทอง |

เป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาที่อยู่ในผังแปดเหลี่ยม ส่วนฐานประกอบด้วยฐานบัวถลา และฐานบัวประดับลูกแก้วอกไก่ ส่วนยอดบัลลังก์ย่อมุมไม้สิบสอง ต่อด้วยปล้องไฉน ปลียอด ตามลำดับ มีการประดับด้วยฉัตรซึ่งนิยมในยุคหลังในช่วงที่พม่าเข้าปกครอง

องค์เจดีย์ตั้งแต่ส่วนรองรับองค์ระฆังขึ้นไปหุ้มด้วยทองจังโก ทำให้เกิดความสวยงามและยังสามารถป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำบนองค์เจดีย์ ได้ด้วย

| วิหารวัดพระธาตุดอยจอมทอง |

เป็นศิลปะที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะล้านนาและรัตนโกสินทร์

| เสาหลักเมือง |

เสาหลักเมือง (สะดือเมือง หรือดือเมือ) ชาวเชียงรายได้ร่วมใจกันสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2530 และเป็นการำลึกถึงพญามังราย ผู้สร้างเมืองเชียงราย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบ 725 ปี โดยนายอร่าม เอี่ยมอรุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น ได้เป็นแม่งานร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน และรัฐบาลเยอรมัน

เสาหลักเมือง ประกอบด้วยตัวเสาหลักเและล้อมด้วยเสาบริวารจำนวน 108 ต้น ตั้งอยู่บนรูปแบบสมมุติของจักรวาลอันเป็นคติ ที่มีมาแต่โบราณ ด้านหน้าหันไปทางทิศตะวันออก ลานรอบนอกหมายถึงแผ่นดินล้อมรอบด้วยคูน้ำอันเปรียบได้กับน้ำในขอบจักรวาล รอบใน ยกขึ้นเป็นหกชั้นหมายถึงสวรรค์ทั้ง 6 ของกามภูมิประกอบด้วยชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามะ ดุสิต นิมมานรตี และ ปรนิมมิตวสวัตตี ตามลำดับ โดยแต่ละชั้นจะมีร่องน้ำคั่นกลาง เหมือนปัญจมหานที ได้แก่ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู และมหิไหลลดหลั่นกันลงสู่พื้นดิน แล้วยกขึ้นอีก 3 ชั้น ซึ่งหมายถึง รูปภูมิ อรูปภูมิ และชั้นบนสุดเปรียบได้กับนิพพาน

เสาหลักเมืองจะใหญ่เท่าห้ากำมือ และสูงเท่ากับความสูงของพระเจ้าแผ่นดิน โคนเสาหลักเมืองนี้จึงใหญ่เท่ากับห้าพระหัตถ์กำ และสูงเท่ากับความสูงแห่งพระวรกาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม