วัดของชุมชน
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดพระธาตุวังซาง

Total
0
Shares
Views

วัดพระธาตุวังซาง

วัดพระธาตุวังซาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ ฝ่ายมหานิกาย

| ประวัติความเป็นมา |

วัดพระธาตุวังซางเดิมเป็นพื้นที่ป่ารกร้างว่างเปล่า และเป็นพื้นที่เชื่อมต่อไปยังถ้ำพระ ถ้ำก่องข้าว และถ้ำตุ๊ปู่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ได้มีคนไปแผ้วถางพื้นที่บริเวณพระธาตุ พระอธิการสมบัติ เจ้าอาวาสวัดน้ำลัดได้ไปพบเห็นกองอิฐกระจัดกระจายอยู่ จึงระดมศรัทธาชาวบ้านไปสร้างพระธาตุเล็ก ๆ

ในปี พ.ศ. 2527 พระอธิการสมบัติ ได้นิมนต์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพระราชาคณะที่พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6) ไปยกยอดฉัตร โดยมีหน่วยงานหลายภาคส่วนและชาวบ้านเข้าไปร่วม จากนั้นได้มอบที่ดินบริเวณนั้นให้กับคณะสงฆ์ ได้ดูแลพื้นที่มาตลอด โดยได้จัดกิจกรรมทางศาสนามาอย่างต่อเนื่อง

ปี พ.ศ. 2546 นายกเทศมนตรีนครเชียงราย (คุณวันชัย จงสุทธานามณี) ได้มาปรึกษาคณะสงฆ์ว่าอยากนำพระบรมสารีรีกธาตุ จากประเทศศรีลังกามาประดิษฐานที่เชียงราย เพื่อให้คนมาสักการะบูชา พระธรรมราชานุวัตรจึงได้เสนอให้ทางเทศบาลทำโครงการ ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และต้นศรีมหาโพธิ์จากสมเด็จพระสังฆราช ประเทศศรีลังกา เมืองแคนดี้ มาบรรจุไว้ที่พระธาตุ โดยได้บูรณะ พระธาตุวังซาง และปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

เนื่องจากพระธาตุวังซางอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย พระธรรมราชานุวัตร ซึ่งได้มีส่วนในการดูแลรักษา ได้บูรณะพระธาตุ จึงอยากให้เป็นพุทธอุทยาน เนื่องจากมีพระธาตุวังซางเป็นพระธาตุประจำมุมเมืองที่สำคัญของเมืองเชียงราย กล่าวคือ ด้านทิศเหนือมีพระธาตุวังซาง ด้านทิศใต้ มีพระธาตุดอยเขาควาย และทิศตะวันออกมีพระธาตุดอยสะเก็น

ปัจจุบันกรมการศาสนาได้ออกโฉนดในนามวัดร้าง จำนวน 58 ไร่ และได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาติ

กิจกรรมทางศาสนาที่เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงราย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ได้แก่ พิธีแห่ไม้ค้ำสรี ในช่วงวันสงกรานต์ และมีพิธีสรงน้ำพระธาตุ ถวายผ้าห่มพระธาตุ

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม