สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

หอราชรถบุษบก

Total
0
Shares
Views

หอราชรถบุษบก (อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลนครเชียงราย)

อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลนครเชียงรายตั้งอยู่บนถนนกลางเวียงก่อนขึ้นขัวพญามังราย

สถานที่แห่งนี้เป็นที่เก็บราชรถบุษบกที่ทางเทศบาลนครเชียงรายจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในงานอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮายช่วงปลายปีของทุกปี เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสักการะ

ราชรถบุษบกทั้ง 9 คันถูกสร้างขึ้นโดยศิลปินล้านนาที่มีชื่อเสียงเพื่อเป็นตัวแทนของศิลปะ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่

1. ราชรถบุษบกศิลปะเชียงราย

ราชรถบุษบกศิลปะเชียงราย
คลิ๊กที่ภาพ : เพื่อชม ราชรถศิลปะเชียงราย แบบ 360 องศา

2. ราชรถบุษบกศิลปะเชียงใหม่

ราชรถบุษบกศิลปะเชียงใหม่
คลิ๊กที่ภาพ : เพื่อชม ราชรถศิลปะเชียงใหม่ แบบ 360 องศา

3. ราชรถบุษบกศิลปะลำปาง

ราชรถบุษบกศิลปะลำปาง
คลิ๊กที่ภาพ : เพื่อชม ราชรถศิลปะลำปาง แบบ 360 องศา

4. ราชรถบุษบกศิลปะแพร่

ราชรถบุษบกศิลปะแพร่
คลิ๊กที่ภาพ : เพื่อชม ราชรถศิลปะแพร่ แบบ 360 องศา

5. ราชรถบุษบกศิลปะน่าน

ราชรถบุษบกศิลปะน่าน
คลิ๊กที่ภาพ : เพื่อชม ราชรถศิลปะน่าน แบบ 360 องศา

6. ราชรถบุษบกศิลปะพะเยา

ราชรถบุษบกศิลปะพะเยา
คลิ๊กที่ภาพ : เพื่อชม ราชรถศิลปะพะเยา แบบ 360 องศา

7. ราชรถบุษบกศิลปะลำพูน

ราชรถบุษบกศิลปะลำพูน
คลิ๊กที่ภาพ : เพื่อชม ราชรถศิลปะลำพูน แบบ 360 องศา

8. ราชรถบุษบกศิลปะแม่ฮ่องสอน

ราชรถบุษบกศิลปะแม่ฮ่องสอน
คลิ๊กที่ภาพ : เพื่อชม ราชรถศิลปะแม่ฮ่องสอน แบบ 360 องศา

9. ราชรถบุษบกศิลปะเชียงแสน

ราชรถบุษบกศิลปะเชียงแสน
คลิ๊กที่ภาพ : เพื่อชม ราชรถศิลปะเชียงแสน แบบ 360 องศา

นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมราชรถบุษบกทั้ง 8 คันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกวัน เว้นวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม