วัดของชุมชน
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดสักวัน

Total
0
Shares
Views

วัดสักกวัน

วัดสักกวัน ตั้งอยู่เลขที่ 301 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 5 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย\n\nประวัติความเป็นมา : วัดสักกวัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2478 ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2517

สิ่งที่น่าสนใจในวัด ได้แก่

พระประธานภายในโบสถ์ : เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนาผสมพม่า ต่อมาทางวัดได้มีการบูรณะ ลงรักปิดทองใหม่ทั้งองค์ พระโอษฐ์ทาสีแดง ซึ่งเป็นพุทธลักษณะพระพุทธรูปแบบพม่า

หลวงพ่อรวย : หลวงพ่อรวย หรือ สมเด็จพระจักรพรรดิ์ศรีสัพพัญญูรัตนปราบไพรีพินาศ พุทธลักษณะเป็นแบบล้านนาผสมพม่า รูปทรงล้านนา ทรงจักรพรรดิฤดูร้อน ปางปราบพญาชมภูบดี ปิดทองคำแท้ทั้งองค์ ประดับด้วยเพชรพลอยที่มีคนนำมาถวายจากพม่า โดยเฉพาะพลอยแท้เม็ดใหญ่จากองค์พระอุระ หรือตรงกลางอุนาโลมหรือ บริเวณหน้าผากขององค์พระ คือเพชรพญานาค ดวงพระเนตรเป็นนิล ยอดพระเกศเป็นแก้วคริสตัล ภายในพระหทัยบรรจุทองคำแท้คนส่วนใหญ่ มักจะมากราบไหว้เพื่อขอโชคลาภ

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม