วัดของชุมชน
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดสันป่าก่อ

Total
0
Shares
Views

วัดสันป่าก่อ (ไทใหญ่)

วัดสันป่าก่อ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

ประวัติความเป็นมา : ประมาณปี พ.ศ. 2450 ปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเชียงรายสมัยนี้ (พ.ศ. 2453) ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองจัตวา มณฑลพายัพ มีชาวไทใหญ่กลุ่มหนึ่ง ประมาณ 15 ครอบครัว รวมประมาณ 40 คน ได้เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในเมืองเชียงราย โดยอพยพมาจากเมืองเชียงตุง เข้ามาอยู่บริเวณบ้านสันป่าก่อ ได้ทำการหักร้างถางพง ทำไร่ทำนา

จนกระทั่ง พ.ศ. 2459 พระก่า คำเฮือง จองติ้ จองสร้อย และปู่หลอย ได้นำชาวบ้านมาทำการแผ้วถางที่ดินที่เห็นว่าเหมาะสม ให้เป็นวัดขึ้นมา แต่เดิมบริเวณวัดนี้มีต้นก่อจำนวนมาก จึงตั้งชื่อวัดและหมู่บ้านว่า “สันป่าก่อ”

เมื่อก่อสร้างครั้งแรกได้ทำเป็นอาคารชั่วคราว มุงด้วยคา แล้วนิมนต์พระเชื้อสายไทใหญ่ มาอยู่จำพรรษาเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านมาตลอด และได้มีการพัฒนาขยายมาเรื่อยๆ อาคารหลังเก่าใช้งานมาได้ 6 ปี คณะศรัทธาจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเป็นอาคาร 7 หลัง

ต่อมาปี พ.ศ. 2489 ได้สร้างวิหาร พื้นปูด้วยไม้กระดาน หลังคามุงด้วยดินขอเป็นผลสำเร็จ และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2508 สร้างอุโบสถ

พ.ศ. 2513-2518 สร้างกำแพงวัดโดยรอบ

และเมื่อ พ.ศ. 2519 ได้ปรับปรุงวิหาร โดยเปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้องลอนเล็ก และดัดแปลง หลังคาให้มีช่อฟ้า ปั้นลมนาค และได้สร้างถาวรวัตถุต่างๆ อีกมากมาย

ตั้งแต่นั้นมา ทางวัดสันป่าก่อได้มีการพัฒนาวัดตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

สิ่งปลูกสร้างภายในวัดเป็นรูปแบบสิ่งปลูกสร้างศิลปะไทใหญ่ ทั้งรูปแบบโครงสร้างหลังคา ลักษณะหลังคาที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ รวมทั้งพระพุทธรูปองค์ประธานในวิหารทั้งสามองค์ จึงถือว่า เป็นลักษณะเด่น เพราะมีวัดเดียวในเขตเทศบาลนครเชียงราย ที่เป็นศิลปะแบบไทใหญ่แท้ๆ

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม