วัดของชุมชน
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดสันทรายใหม่

Total
0
Shares
Views

วัดสันทรายใหม่

วัดสันทรายใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่ 4 ตำบลริมกกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

| ประวัติความเป็นมา |

วัดสันทรายใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2453 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2514

การปกครองมีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำนวน14รูป การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลี เปิดสอนแผนกธรรมและบาลี พ.ศ. 2515 และแผนกสามัญเปิดสอน พ.ศ. 2523 นอกจากนี้มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ตั้งอยู่ในวัด และการจัดรายการทางสถานีวิทยุอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนทั่วไป

| อุโบสถ |

วิหารหลังปัจจุบันเป็นศิลปะล้านนาประยุกต์ เป็นอาคารสูงแบบคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิยมสร้างในภาคกลางต่างจากศิลปะ ล้านนาแบบดั้งเดิม แต่ยังคงประดับตกแต่งลวดลายแบบศิลปะล้านนา ได้แก่ โก่งคิ้ว ระหว่างเสามีค้ำยัน หรือหูช้าง ป้านลมโค้ง อ่อนแบบล้านนาเน้นระนาบเอนของตับหลังคา โครงสร้างหลังคาซ้อนกัน 3 ชั้น (ตับ) โดยยกเก็จออกทางด้านหน้าและด้านหลัง อย่างละ 2 ช่วง (ซด) กระเบื้องมุงหลังคาเป็ นแบบดินเผาเคลือบ ช่อฟ้ าเป็ นรูปเศียรพญานาค จำนวน 6 ตัวป้านลมปลายเป็นรูปพญานาค หน้าแหนบแกะสลักเป็นรูปพญาครุฑ และหน้าแหนบปีกนกทำเป็นลวดลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ด้านล่างโก่งคิ้ว และหน้าแหนบปีกนก ทำเป็นรูปหน้ากาล (เกียรติมุข) เสาวิหารทั้งสองต้นทำเป็นรูปเศียรพญานาค คล้ายกับอุโบสถวัดมุงเมือง บันไดทางขึ้นมีรูปปั้น พญานาคสามเศียร รูปแบบมกรคายนาค

| พระพุทธรูปองค์ประธาน |

พระพุทธรูปประธานที่ประดิษฐานในอุโบสถวัดสันทรายใหม่ เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา ลักษณะแบบ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง มีลักษณะเด่น คือ พระพักตร์กลม แสดงอาการอมยิ้ม ไม่มีขอบไรพระศก ขมวดพระเกศากลมใหญ่ พระขนงโค้งเป็นเส้น พระเนตรเหลือบลงต่ำ สันพระนาสิกเล็กยาว พระโอษฐ์เล็ก พระหนุมีปุ่มกลม พระรัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม พระวรกายอวบอ้วน พระอุระนูน ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิห้องอยู่เหนือพระถันซ้าย ปลายเป็นลายเขี้ยวตะขาบ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม