วัดอันเป็นศิริมงคลประจำทิศ
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดศรีบุญเรือง

Total
0
Shares
Views

วัดศรีบุญเรือง

วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่บนถนนสิงหไคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเทศบาลนครเชียงราย

ประวัติ : เดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างมาก่อน มีผู้มาบุกเบิกบูรณปฏิสังขรณ์เป็นคนแรกชื่อเรือง (เฮือง) จึงได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อศรัทธาท่านนั้น

วัดศรีบุญเรืองวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489

| สิ่งที่น่าสนใจในวัด |

อุโบสถวัดศรีบุญเรือง : เป็นศิลปะล้านนาประยุกต์ กล่าวคือ เป็นอาคารสูงแบบที่ นิยมสร้างในภาคกลาง ต่างจากศิลปะล้านนาแบบดั้งเดิมที่นิยมสร้างอาคารแบบเตี้ยๆ แต่ยังคงประดับตกแต่งแบบล้านนา ด้วยเครื่องไม้สลักลงรักปิดทอง ได้แก่ หน้าบัน และโก่งคิ้ว ป้านลมโค้งอ่อนแบบล้านนา เน้นระนาบเอนของตับหลังคา เพิ่มความโดดเด่นแก่บันไดทางเข้าด้วยรูปพญานาคที่ราวบันได

พระเจ้าศรีบุญเรือง : พระเจ้าศรีบุญเรือง เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่าร้อยปี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง ศิลปะสกุลช่างพื้นถิ่น เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้บูชาพระพุทธรูปองค์นี้แล้ว จะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เป็นสิริมงคล เจริญในหน้าที่การงานและยศศักดิ์

เจดีย์วัดศรีบุญเรือง : เจดีย์วัดศรีบุญเรืององค์นี้ พระครูปัญญาลังการ ได้บูรณะโดยสร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบเจดีย์องค์เก่าเมื่อปี พ.ศ. 2487 ตั้งอยู่ด้านหลังอุโบสถ เจดีย์เป็นแบบร่วมสมัย ประยุกต์มาจากเจดีย์ทรงปราสาท ยอดเดียวแบบล้านนา เนื่องจากมีการทำซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ด้าน

พิพิทธภัณฑ์ คัมภีร์ใบลานล้านนา : เป็นที่เก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานล้านนา ซึ่งหาดูได้ยาก และมีคุณค่ายิ่งทางประวัติศาสตร์ของเชียงราย

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม