วัดอันเป็นมงคลนาม
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดศรีเกิด

Total
0
Shares
Views

วัดศรีเกิด

วัดศรีเกิด ตั้งอยู่บนถนนศรีเกิด ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

ประวัติ : วัดศรีเกิดเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงราย ไม่ปรากฏหลักฐาน ว่าสร้างเมื่อใด

ในบริเวณวัดนี้มีต้นสลี (ต้นโพธิ์) ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก

คำว่า “สลี” อ่านว่า “สะ – หลี” ตัดคำมาจากคำว่า “ศรีมหาโพธิ์” เอาเฉพาะ คำว่า “ศรี” มาเพียงคำเดียว แต่เนื่องจากภาษาล้านนาไม่นิยมออกเสียง พยัญชนะ “ร” เพราะเป็นหน่วยเสียงที่ไม่มีในภาษาล้านนาดั้งเดิม จะมีก็เพียงหน่วยเสียง “ล” จึงอ่านออกเสียงว่า“สะ – หลี” มีความหมายว่า ความเป็นสิริมงคล ความรุ่งเรือง ความสว่างสุกใส ความเจริญ ความงาม\n\nด้วยเหตุที่วัดนี้มีต้นสลีขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่มาของชื่อ “วัดศรีเกิด”

สิ่งที่น่าสนใจในวัด

อุโบสถวัดศรีเกิด : เป็นศิลปะล้านนา หลังคาลด 3 ชั้น ทั้งหน้าและหลัง มีการตกแต่งหน้าจั่วด้วยไม้แกะสลักขนาดใหญ่ และโก่งคิ้ว ลวดลายแกะสลักลงรักปิดทอง อยู่บนพื้นหลัง รองด้วยกระจกจีน (แผ่นดีบุก) เสาและผนังก่ออิฐถือปูน ประดับพญานาคขดตัวที่ราวบันไดหน้าพระอุโบสถซึ่งงดงามมาก

พระพุทธรูปประธานและพระพุทธรูปศรีมิ่งมงคล :

ภายในอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ซึ่งได้กะเทาะปูนเก่าออกและฉาบปูนใหม่ เป็นแบบล้านนา สกุลช่างพื้นเมือง มีพระพักตร์อวบอูมคล้ายกับพระพุทธรูปสกุลช่างเชียงแสน ด้านหน้าพระพุทธรูปประธาน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริดขนาดเล็ก หรือ “พระพุทธศรี-มิ่งมงคล” เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ศิลปะเชียงแสนสิงห์สอง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นพระพุทธรูปสกุลช่างเชียงแสนที่ได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัย ได้แก่ การทำขัดสมาธิราบ พระพักตร์ รูปไข่ ขมวดพระเกศาเล็ก เป็นต้น

ธรรมาสน์ล้านนาโบราณ และหีบธรรมล้านนาโบราณ : ธรรมาสน์ล้านนาโบราณ และหีบธรรมล้านนาโบราณ นับเป็นสิ่งที่หาดูได้ยาก จนเกือบหาดูไม่ได้แล้ว แต่ที่วัดศรีเกิดนั้น ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

เจดีย์วัดศรีเกิด :

ภายในวัดมีเจดีย์ประดิษฐานอยู่ ด้านหลังอุโบสถ องค์ในเป็นเจดีย์องค์เก่า ทรงระฆังแบบล้านนาย่อไม้มุมสิบสอง ไม่ทราบว่าสร้างขึ้นเมื่อใด ปัจจุบันได้สร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบไว้ ฉัตรยอดเจดีย์เป็นแบบพื้นเมืองประยุกต์ 5 ชั้น มีฐานมาลัย รองรับองค์ระฆังทรงน้ำเต้า และซุ้มพระพุทธรูป ประทับยืนทั้ง 4 ทิศ

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม