วัดของชุมชน
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดศรีทรายมูล

Total
0
Shares
Views

วัดศรีทรายมูล

วัดศรีทรายมูล ตั้งอยู่เลขที่ 21 ถนนศรีทรายมูล หมู่ที่ 11 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

| ประวัติความเป็นมา |

วัดศรีทรายมูล สร้างเมื่อ พ.ศ. 2431 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจำนวน 9 รูป

| อุโบสถ |

อุโบสถวัดศรีทรายมูลเป็นศิลปะล้านนาประยุกต์ กล่าวคือเป็นอาคารสูงแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่นิยมสร้างในภาคกลาง แต่ยังคงประดับตกแต่งแบบล้านนาด้วยลวดลายแบบล้านนา ได้แก่ หน้าแหนบ หน้าแหนบปีกนก โก่งคิ้ว ระหว่างเสามีค้ำยัน หรือหูช้าง ป้านลมโค้งอ่อนแบบล้านนา เน้นระนาบเอนของตับหลังคา โครงสร้างหลังคาซ้อนกัน 3 ชั้น (ตับ) กระเบื้องมุงหลังคาเป็นแบบดินเผาเคลือบ ช่อฟ้าเป็นรูปปากนกปลายงอน ป้านลมปลายเป็นรูปพญานาค บันไดทางขึ้นมีรูปปั้นพญานาคเศียรเดียว มีมกรคายนาค

| เจดีย์ |

รูปแบบเจดีย์เป็นแบบร่วมสมัย ขนาดสูงประมาณ 10 เมตร จากรูปแบบโดยรวมแล้ว น่าจะประยุกต์มาจากเจดีย์ทรงปราสาทยอดเดียวแบบล้านนา เนื่องจากมีการทำซุ้มโขง (ซุ้มจระนำ) ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ด้าน แต่ที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ คือ มีการประดับฐานเจดีย์ทั้ง 4 ด้าน ด้วยซุ้มโขง (ซุ้มจระนำ) ด้านละ 5 ซุ้ม นำพระพุทธรูปไปประดับจำนวน 20 องค์ ซึ่งถือว่าไม่เหมือนเจดีย์องค์อื่นๆในเชียงราย

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม