สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

ราชานุสาวรีย์พญามังราย

Total
0
Shares
Views

ราชานุสาวรีย์พญามังราย

พญามังรายเป็นพระมหากษัตริย์ที่รวบรวมหัวเมืองทางเหนือโดยเอาชนะเมืองหริภุญไชย(ปัจจุบันคือจังหวัดลำพูน) นครเขลางค์(ปัจจุบันคือจังหวัดลำปาง) เป็นต้น แล้วก่อตั้งเป็นอาณาจักรล้านนาขึ้นในปี พ.ศ. 1839 ทรงสร้างเมืองเชียงราย เวียงกุมกามและนครพิงค์(ปัจจุบันคือจังหวัดเชียงใหม่) ทรงตรา “มังรายศาสตร์” ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของชาติไทย เพื่อใช้ในการปกครอง ทรงสวรรคตขณะเสด็จประพาสกลางเมืองเชียงใหม่โดยถูกอสนีบาตตกต้องพระองค์บนหลังช้างในปี พ.ศ. 1860 พระชนมายุ 73 พรรษา

ราชานุสาวรีย์พญามังรายตั้งอยู่ ณ บริเวณห้าแยกพ่อขุน สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2507 ภายหลังมีการสร้างตุงหลวงสีทอง 3 อันด้านหลังพระราชานุสาวรีย์โดยอาจารย์กนก วิศวะกุล ศิลปินเชียงรายที่มีชื่อเสียง

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม