วัดของชุมชน
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดวรกิตตาราม

Total
0
Shares
Views

วัดวรกิจตาราม (สวนโมกข์พลารามเชียงราย)

วัดวรกิจตาราม (สวนโมกข์พลารามเชียงราย) ตั้งอยู่บ้านดอยพระบาท ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

| ประวัติความเป็นมา |

ปี พ.ศ. 2526 นายลิขิต วรกิจตานนท์ ได้ถวายที่นา จำนวน 20 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา ให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม (สวนโมกข์) เพื่อเป็นสถานที่ ปฏิบัติธรรม จึงได้ปรับที่นาผืนนี้โดยขุดคูน้ำโดยรอบ วันที่ 23 พฤษภาคม 2543 นายลิขิต วรกิจตานนท์ ได้รับหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด ที่บ้านดอยพระบาท หมู่ที่ 23 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และในวันที่ 25 พฤษภาคม 2544 ได้ตั้งชื่อวัดว่า “วรกิจตาราม”

ขุดสระน้ำขึ้นภายในวัด เพื่อใช้เป็นอุโบสถธรรมชาติ ตามแนวทาง การเผยแพร่แบบสวนโมกข์พลาราม ไชยาสุราษฎร์ธานี จึงได้รับอนุญาตใช้ชื่อ “สวนโมกข์พลารามเชียงราย”

พ.ศ. 2546 กรมศาสนาได้อนุญาตยกขึ้นเป็นวัดชื่อ “วัดวรกิจตาราม” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ถวายที่ดินสืบไป

วัดวรกิจตารามยังเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย และเป็นสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 4 รวมทั้งจัดกิจกรรม “เปิดวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระศาสนา” เป็นประจำทุกปี

ภายในวัดมีเสนาสนะและถาวรวัตถุ ได้แก่ ศาลาอเนกประสงค์ ห้องสมุด ลานปฏิบัติธรรม เจดีย์ และป่าไม้ที่ร่มรื่น ในวัดเน้นความ เรียบง่ายตามแนวทางของสวนโมกข์พลาราม

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม