chanin phasuriwong

ประเพณียี่เป็งลอยกระทง

 • ในเทศบาลนครเชียงราย
 • chanin phasuriwong
 • งานเทศกาลและงานประเพณี
จัดขึ้น ณ สนามฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (สนาม รด.) เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน...

ประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด

 • ในเทศบาลนครเชียงราย
 • chanin phasuriwong
 • งานเทศกาลและงานประเพณี
ในครั้งอดีตเมื่อใกล้เวลาประมาณเที่ยงคืน ในคืนวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ จะมีประชาชนจำนวนมากมาร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย ตามถนนสายต่าง ๆ...

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

 • ในเทศบาลนครเชียงราย
 • chanin phasuriwong
 • งานเทศกาลและงานประเพณี
คือ การทำบุญตักบาตร ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คำว่า เทโว...

วันเข้าพรรษา

 • ในเทศบาลนครเชียงราย
 • chanin phasuriwong
 • งานเทศกาลและงานประเพณี
วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา เมื่อถึงวันนี้แล้วพระภิกษุสามเณรจะต้องทำพิธีอธิษฐานพรรษา คือ อธิษฐานเพื่ออยู่ประจำในวัดใดวัดหนึ่งที่ตนทำพิธีอธิษฐานนั้นตลอด 3 เดือนในฤดูฝน คือตั้งแต่แรม 11 ค่ำ เดือน...

ประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

 • ในเทศบาลนครเชียงราย
 • chanin phasuriwong
 • งานเทศกาลและงานประเพณี
กำหนดให้มีตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน โดยการเนรมิตถนนเล่นน้ำกลางเมืองเชียงราย ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ขนทรายเข้าวัด...

งานตานหาพญามังราย

 • ในเทศบาลนครเชียงราย
 • chanin phasuriwong
 • งานเทศกาลและงานประเพณี
เนื่องในวันที่ 26 มกราคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันที่พญามังราย หรือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายไว้เมื่อวันที่ 26 มกราคม...
© chiangraicityisourhome.com